LÍNIES DE RECERCA


-Materials tradicionals de construcció i tècniques de diagnosi.
-Sostenibilitat i eficiència energètica -Comportament dels materials davant del foc -Simulació computacional de propagació del foc -Acústica arquitectònica