Responsables:Ana Lacasta
Doctora en Físiques
Professora Titular del Departament de Física Aplicada
email: anna@fa.upc.edu
web personalJoan Ramon Rosell
Doctor per la UPC, Arquitecte Tècnic i Enginyer en Organització Industrial
Professor Titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: joan.ramon.rosell@upc.edu


Integrants del grup: :Montserrat Bosch
Doctora per la UPC, Arquitecta Tècnica i Llicenciada en Humanitats
Professora Titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: montserrat.bosch@upc.eduAriana Carrazana Di Lucia
Investigadora predoctoral, Màster en Geologia
Dept de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra (Universitat de Barcelona)
email: ariana.carrazana@ub.edu
José Domingo Gimeno Torrente
Doctor en Ciències Geològicas per la UB
Catedràtic de Petrologia i Geoquimica adscrit al Dept de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra (Universitat de Barcelona)
email: d.gimeno.torrente@gmail.com
José Manuel Gómez Soberón
Doctor per la UPC, Enginyer Civil, Enginyer de Camins Canals i Ports,
Professor col·laborador del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: josemanuel.gomez@upc.edu
Laia Haurie
Doctora en Químiques
Professora agregada del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: laia.haurie@upc.edu
Joaquín Montón
Doctor per la UPC, Arquitecte Tècnic i Llicenciat en Comunicació Audiovisual
Professor Titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: joaquin.monton@upc.edu
Antonia Navarro
Doctora en Geològiques
Professora Associada del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: antonia.navarro@upc.edu
Mariana Palumbo
Arquitecta
Doctora per la UPC
email: mariana.palumbo@upc.edu
Judith Ramírez
Estudiant de doctorat, Arquitecta Tècnica
Professora Titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II
email: judith.ramirez@upc.edu
Inma Rodríguez Cantalapiedra
Doctora en Físiques i Arquitecta Tècnica
Professora Titular del Departament de Física Aplicada
email: inma@fa.upc.edu
web personal


Personal de suport a la recerca: :Marc Tous
Arquitecte Tècnic
email: marc.tous@upc.edu