El grup GICITED integra investigadors dels departaments de Construccions Arquitectòniques II i de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, que desenvolupen la seva activitat a l'Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona i comparteixen l'interès per la recerca en l'àmbit de l'Edificació. L'enfocament de la recerca és volgudament pluridisciplinar, com a conseqüència de la formació dels diferents investigadors i de les seves experiències prèvies.

Tot i que les col·laboracions científiques entre els membres es van iniciar anteriorment, el grup s'ha constituït com a tal l'any 2009, en sol┬Ělicitar i obtenir el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent.

La temàtica de la recerca del grup es centra en el camp de l'Edificació, i més concretament en els materials de construcció i en la simulació de processos fisicoquímics a partir de models matemàtics. S'aborden qüestions vinculades al desenvolupament de nous materials amb prestacions específiques pel seu ús en construcció, l'ús de tècniques de diagnosi no destructives, l'avaluació de l'eficiència energètica i de les condiciones de confort acústiques, el comportament dels materials front del foc, la simulació computacional i el disseny d'elements dirigits cap a una edificació més sostenible i segura.