Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció amb terra

Casa S-low

En Europa existeix un creixent interès en l’ús de la terra com a material de construcció degut al seu baix impacte ambiental i a la seva baixa energia incorporada. Però les construccions amb terra sovint requereixen una rehabilitació energètica ja que no solen complir amb els requeriment d’aïllament tèrmic en climes freds.

Per poder-la caracteritzar bé, cal conèixer la seva composició, tant a nivell d’àrids com a nivell d’aglomerants (l’argila).

Per determinar la seva resistència a compressió, s’ha de tenir en compte la quantitat d’aigua amb què s’ha executat i l’ambient on s'hi troba.

En quant a l’aïllament tèrmic, és interessant utilitzar tecnologies de baix impacte ambiental i amb materials sostenibles, per poder seguir en concordança amb les característiques pròpies de la construcció amb terra. A més, els revestiments de terra amb fibra vegetal també hi col·laboren.

Dins d’aquesta línia de recerca, es va construir a Barcelona (clima mediterrani) un prototipus amb terra, denominat Casa S-low, amb diversos materials (terra, terra estabilitzada amb ciment i terra amb arlita) per tal de monitoritzar el seu comportament tèrmic durant un any. Posteriorment es va col·locar un aïllament exterior i, a sobre d'ell, es van assajar diferents morters de terra amb fibra vegetal. Aquest prototipus es va comparar amb un de semblant, però situat en un clima continental.

Actualment s’està treballant en la metodologia de confecció de provetes de terra i la seva estabilització per tal que la seva caracterització mecànica, tant amb assaigs destructius com no destructius, sigui representativa i comparable.

 

Principals resultats d'aquesta línia de recerca:

M. Bosch, A. Navarro, L. Allepuz, C. Poza. Proyecto Casa S-Low: construcción del prototipo y experiencia docente. “La arquitectura construida en tierra, Patrimonio y Vivienda” –Congreso de Arquitectura de Tierra, CIATTI (Valladolid, 2013).

Navarro, A.; Lacasta, A. M; Palumbo, M.; Garcia, D.; Milla, L. Revestimientos con tierra y fibras vegetales: metodología de estudio. “La arquitectura construida en tierra, Patrimonio y Vivienda” –Congreso de Arquitectura de Tierra, CIATTI (Valladolid, 2013).

Navarro Ezquerra, A.; Bosch, M.; Rincon, L.; Serrano, S.; Cabeza, L. F. Experimental rammed earth prototypes in Mediterranean climate. “International Conference on Vernacular Heritage, Sustainability and Earthen Architecture” (Valencia 2014)

Navarro Ezquerra, A.; Palumbo, M.; Gonzalez-Sánchez, B.; Lacasta, A. M. Performance of clay-straw pasters containing natural additives. “International Conference on Bio-based Building Materials” (Clermont Ferrand 2015)

Navarro Ezquerra, A.; González-Sánchez, B.; Rincón, L. Correlación de NDT versus resistencia a compresión en tapia. Conference: XIIe Congrès mondial sur les architectures de terre (Lyon 2016)

Navarro Ezquerra, A.; Palumbo, M.; González-Sánchez, B.; Rincón, L.; Lacasta, A. M. Revestimiento de fibras vegetales en sistemas de aislamiento de tapia. Conference: XIIe Congrès mondial sur les architectures de terre (Lyon 2016)

Serrano, S.; Rincón, L.; González-Sánchez, B.; Navarro Ezquerra, A.; Bosch, M.; Cabeza, L. F. Rammed earth walls in Mediterranean climate: Material characterization and thermal behaviour. International Journal of Low-Carbon Technologies 12(3):281-288 (2017)