Vés al contingut (premeu Retorn)

Gestió i valorització de residus

Els Residus de la Construcció i la Demolició (RCD) són majoritàriament residus inerts, que es constitueixen en la seva majoria d'àrids barrejats amb restes de formigó, pedra, vidre, metalls, fusta, ceràmica, diferents tipus de plàstics i altres materials en menors quantitats, que es generen tant durant els treballs de demolició com durant els processos constructius.

La generació d’aquests residus no només produeix contaminació atmosfèrica si no també altres problemes mediambientals si no se'n fa una previsió ni es tenen estratègies de gestió, com sovint passa en aquells països que encara no disposen d’eines de previsió, reducció, planificació, deposició, o tractament de residus RCD.

També els residus industrials o els agrícoles poden ser incorporats a altres materials o als processos de la construcció.

Des del grup GICITED es treballa en diferents sublínies de recerca relacionades amb aquest àmbit:

    • En l’establiment d’estratègies de gestió i la implantació de mesures de contenció i aprofitament dels residus.
    • En la reutilització de residus de ceràmica defectuosa com a àrid gruixut en formigons de calç.

 

Principals resultats d'aquesta línia de recerca:

Rosell, J., Bosch, M. Hormigones de cal: nuevos “viejos” materiales. A: Jornadas del Fórum Ibérico de la Cal. "Tradición, versatilidad e innovación en la cal: un material de excelencia VI Jornadas FICAL". 2018, p. 82-92.

Rosell, J., Ramirez-Casas, J., Bedini, S., Sala, M. Hormigón de cal para la restauración de la Iglesia del Rosselló (Lleida). A: Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management. "REHABEND 2018: construction pathology, rehabilitation technology and heritage management (7th REHABEND Congress) Caceres (Spain), May 15th-18th, 2018". 2018, p. 1275-1281.

Bedini, S. Estudio de microhormigón de cal con sustitución de árido ceramico reciclado. Treball final de màster, UPC, Escola Politècnica Superior d'Edificiació de Barcelona, 2017.

Arias Cuevas, J. G. Manual de materiales sostenibles para la construcción de espacios públicos en Santo Domingo. Treball final de grau, UPC, Escola Politècnica Superior d'Edificiació de Barcelona, 2015.